Poplatek za obstarání

NÁZEV PODÁNÍ Cena
Nespravedlivé náklady exekuce1000 Kč
Spojení exekucí - snížení nákladů1000 Kč
Vrácení věci1000 Kč
Zrušení exekuce na manžela1000 Kč
Věc nepatří do exekuce1000 Kč
Odložení exekuce ze sociálních důvodů1000 Kč
Návrh splátkového kalendáře500 Kč
Zastavení exekuce – dluh je zaplacen1000 Kč
Zastavení exekuce – pro nemajetnosti500 Kč
Výplata blokovaných peněz z bankovního účtu500 Kč
Žádost o snížení srážek ze mzdy500 Kč
Přihláška pohledávky1000 Kč
Exekuční návrh500 Kč
Poddlužnická žaloba2000 Kč
Uvolnění majetku z exekuce1000 Kč
Dovolání se neplatnosti právního jednání1000 Kč

číslo účtu 2900863855/2010

VS: pořadové číslo žádosti

Poplatek za obstarání podání je konečný; žádné jiné peněžní prostředky Vás obstarání podání nebude stát. Platby za doručení podání či jiné skryté poplatky považuje portál za nemravné. Platby se provádí na bankovní účet číslo 2900863855/2010 pod variabilním symbolem v podobě přiděleného pořadového čísla žádosti.

Portál Braňme se zastává názor, že stručné a srozumitelně napsané podání, je jedinou cestou úspěchu. Je nám ctí se s Vámi o uvedenou vizi podělit.

PAXIT s.r.o.

IČ: 04375131

Fügnerovo náměstí 1808/3

120 00 Praha 2-Nové Město


e-mail: info@branmese.cz

telefon: +420 736 603 077


spolupracuje s týmem advokátů

AK Pajerová s.r.o., advokátní kancelář