Jaký máte problém s exekucí

Portál „Braňme se“ Vám přináší řešení a nikoliv jen radu. Promyslete si v klidu a z pohodlí domova, jaký je Váš problém, popište jej do přehledného formuláře a prostřednictvím portálu získáte obratem konkrétní podání, které můžete rovnou doručit příslušnému exekutorovi nebo soudu. Bez řádně učiněného podání nebude s Vámi jednáno.

Exekuce se tak stane pojmem, kterého se již nemusíte obávat.

Výhody on-line pomoci v exekuci

Jak Vám pomůžeme?

 • Exekuce - správné podání

  Pokud dosud nevíte, jaké podání vybrat, klikněte na ikonu „Nevím, co vybrat“ a řiďte se doporučeními u každého druhu pomoci. Poplatek za obstarání naleznete přímo u každého podání anebo přehledně v ceníku „Kolik stojíme?“

  Exekuce - správné podání

  1.

  Zvolte podání, které odpovídá Vaší situaci.

 • Exekuce - správný formulář

  Je nutné uvést účastníky řízení (označit věřitele a dlužníka), stručně popsat důvody a přiložit listiny, na základě kterých bude možné obstarat vypracování podání. Připojit lze jeden či více souborů, vždy však jen ve formátu PDF, JPG nebo DOC; maximální velikost připojených souborů může činit 8 MB.

  Exekuce - správný formulář

  2.

  Vyplňte formulář a připojte požadované listiny.

 • Exekuce - cena podání

  Veškeré platby se provádí na bankovní účet číslo 2900863855/2010 pod variabilním symbolem v podobě pořadového čísla žádosti (to je přiděleno automaticky portálem).

  Exekuce - cena podání

  3.

  Zaplaťte poplatek za obstarání Vámi vybraného podání.

 • Exekuce - zpracování žádosti

  Pokud byly veškeré požadované údaje řádně vyplněny, bude Vám doručeno potvrzení o přijetí Vaší žádosti společně s pokyny pro provedení platby.

  Podání Vám bude doručeno po připsání platby. Lhůta pro vypracování podání činí 3 pracovní dny ode dne připsání platby. Tato lhůta však musí být stanovena od posledního dne lhůty pro zrušení žádosti o obstarání podání. Protože v exekuci není času nazbyt, lze samozřejmě požádat o okamžité obstarání podání.

  Exekuce - zpracování žádosti

  4.

  Vaše žádost bude okamžitě zpracována.

 • Exekuce - doručení podání

  Vypracované podání Vám bude doručeno na e-mailovou adresu uvedenou ve Vaší žádosti. Podání Vám bude dodáno ve formátu PDF. Společně s podáním Vám bude doručen doklad o zaplacení ceny vypracovaného podání.

  Exekuce - doručení podání

  5.

  Podání doručte exekutorovi.

 • Exekuce - doručení podání

  Nebude-li platba za podání provedena do 14 dnů ode dne doručení potvrzení o přijetí Vaší žádosti, nebude vypracování podání obstaráno. Máte však možnost shodným způsobem znovu požádat o vypracování podání.

  Do 14 dnů ode dne doručení potvrzení o přijetí Vaší žádosti máte zachovánu možnost zrušit svoji žádost o vypracování podání. Zrušení žádosti je třeba doručit na e-mailovou adresu efektivne@branmese.cz a označit pořadovým číslem žádosti. Vzor zrušení žádosti o vypracování podání lze stáhnout zde.

  Pokud tak učiníte, budou Vám již zaplacené prostředky vráceny na bankovní účet, který uvedete ve zrušení žádosti o vypracování podání; jestliže bankovní účet opomenete uvést, budou Vám prostředky vráceny na bankovní účet, ze kterého jste platbu provedli. Pokud však byla Vámi podána žádost o okamžité obstarání podání, nelze žádost o vypracování podání zrušit.

  Exekuce - doručení podání

  !

  Máte možnost zrušit žádost do 14 dnů.

Info o exekucích

Cesta k obstarání podání je tedy jednoduchá. Jednotlivé kroky obsahují všechny informace, které potřebuje znát pro obstarání vypracování podání (ustanovení § 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Celé znění obchodních podmínek si lze přečíst zde.

Portál „Braňme se“ pracuje se všemi postoupenými údaji jako s důvěrnými a použity mohou být pouze za účelem obstarání vypracování podání a nebudou jinak zveřejněny anebo poskytnuty jakékoliv třetí osobě.

Za využití portálu „Braňme se“ Vám děkuje společnost PAXIT s.r.o., IČ: 04375131, Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2-Nové Město, správce portálu. Portál „Braňme se“ spolupracuje s týmem advokátů AK Pajerová s.r.o., advokátní kancelář.